Amazone
coaching en ontwikkeling

Laat het licht schijnen in mens en organisatie

Amazone coaching en ontwikkeling

Amazone coaching en ontwikkeling wil samen met u  bouwen aan uw Future proof organisatie met verhelderde opdracht. Gerelateerd aan de huidige tijd en urgentie om te kunnen organiseren en schakelen op een on-middellijke wijze. Diep luisteren,  verruimen, zuiverheid, zorgvuldigheid en daadkracht vormen mijn basis. Knelpunten doorzien en natuurlijke stroming bevorderen behoort tot mijn kunde.  De  gewenste  situatie en de vraag ‘wie zijn wij’ kan het vertrekpunt van het onderzoek zijn. Op diverse lagen binnen de organisatie wil ik samen met u onderzoeken, wat de werkelijke waarde is van het bestaan van functie en organisatie. We zullen breed gedragen inzichten vertalen naar verantwoordelijkheden en creatieve uitingsvormen die herkenbaar zijn in attitude en concrete acties en resultaten. Hoewel het ‘niet-weten’ steeds voorop staat, gaat de vernieuwing uiteindelijk ook over weten wie we zijn en waar we voor staan.  De aanpakken zijn  erop gericht  ieders aandeel en kracht  helder te maken, het in contact brengen met dat wat er toe doet,  zó worden mensen van nature betrokken en ontstaat een eigen organisatie. 

Ondersteunende diensten;
Individuele coaching
Team coaching (bestuur, MT, werkvloer)
Ontwikkelen van eigen organisaties
Interim management


Transformatie, wat is dat eigenlijk?

Veranderingen worden veelal aan de buitenkant gezocht, in onze omgeving. Procedures, afspraken en regels moeten hier een holding voor bieden zodat… afspraak is afspraak. Transformatie is feitelijk een on-middellijke uitdrukking van onze ware natuur. Het is geen onveranderlijke staat van zijn die gefixed is maar  juist een bewegend geheel van aspecten die een eenheid vormen, zowel op individueel als op organisatie niveau, dus wel herkenbaar maar niet voorspelbaar vanwege het natuurlijke en op zichzelf staande karakter in interactie met de omgeving. Reacties of patronen worden in de regel gevormd door een verhaal. Hierdoor blijven mensen en organisaties steken in repeterende patronen, individueel en als geheel. Veranderingstrajecten die ingestoken worden op zekerheid, angst, beter weten en controle, lopen uit op  ‘oude wijn in nieuwe zakken’.  Amazone coaching en ontwikkeling nodigt u uit om voorbij verhalen en concepten de natuurlijke creërende kracht te ontdekken en de uitdaging aan te gaan die dat te bieden heeft.

 

Teams laten floreren

Teams en verantwoordelijkheid is een spannend veld. Hoe kun je  teams loslaten en vertrouwen? Waar wordt zelfsturing een vorm van verwaarlozing en  ‘uitbuiting’? Is de eigen stem een gehoorde stem en wordt er organisatiebreed gewerkt vanuit het hart ? Het zien van waar precies de  verantwoordelijkheid ligt, collectief en individueel is waar ik u en uw team(s) in versterk. Autonomie en in samenspel op eigen benen staan is de uitdaging van deze tijd. Daarom werk ik aan verbondenheid en nodig ik uit tot het tot uitdrukking laten komen van eigen kracht. Vanuit een nieuw vertrouwen ontstaan  zelf-standige mensen en teams, die hun professionaliteit uitdragen zowel naar binnen als naar buiten. Samen met u maak ik ruimte voor een proces waarin het opnieuw uitvinden van wie het team is en hoe het functioneert, zodat het team de juiste plek inneemt binnen de organisatie. Betrouwbaar, zelf-standig, vernieuwend en eigen machtig waar mogelijk. 

Organisaties floreren wanneer Bestuur en-of MT zichtbaar zijn, naar elkaar, de organisatie en naar het werkveld. Toegankelijkheid en transparantie zowel naar binnen als naar buiten is een uiting  van kwetsbaarheid, vertrouwen en kracht. Graag ondersteun ik u in leiderschap waar een ieder van profiteert, binnen en buiten.   Amazone coaching en ontwikkeling faciliteert en biedt versterking om ruimte te ervaren opdat een nieuw perspectief gezien kan worden om  vanuit te opereren.    

De nieuwe leider, dat zijn wij

Hoe gaan we om met  onzekerheden? Welke levenslessen helpen ons hierbij? En hoe kunnen we leren luisteren met onze ogen, onze oren en ons hart. Juist nu het lijkt dat de aan ons bekende perspectieven niet meer toereikend zijn, is het belangrijk om ons te laten leiden door het innerlijk kompas en  erop te vertrouwen op weg naar nieuwe perspectieven. Door de chaos heen tegen de verwachtingen in en ondanks verouderde systemen, omgaan met onzekerheden. 

Samen met u en uw organisatie wil ik een setting faciliteren die ruimte geeft aan exploreren en  het omgaan met niet-weten, het leren dieper te luisteren en vertrouwen, het hoop-geven en het her-kennen van de liefde in het samen ‘er’ doorheen gaan en samen  laten ontstaan van nieuwe vormen. Hoop, vertrouwen en liefde zijn belangrijke ingrediënten om moedige mensen en organisaties te laten bestaan.

In onderstaande filmpjes zie je in korte fragmenten van steeds 2 minuten hoe anderen hier tegenaan kijken en je bemoedigen om de nieuwe leider in jezelf aan te moedigen en toestemming te geven om vanuit die innerlijke plek met anderen in gesprek te gaan.

 

Contact

Neem vrijblijvend contact op door het contactformulier in te vullen of

 bel naar 06 29154642.

U bent van harte welkom!

Tanja Tillemans